ถุงยางอนามัย วินชี่

Vinchy condom มี 2 แพ็คเกจ คือ 1). บรรจุกล่องละ 3 ชิ้น  2).บรรจุกล่องละ 100 ชิ้น

ถุงยางอนามัย 49 mm

ถุงยางอนามัย VINCHY 49

บรรจุกล่องละ 3 ชิ้น จำนวน 12 กล่อง รวมทั้งสิ้น 36 ชิ้น

ถุงยางอนามัย 52 mm

ถุงยางอนามัย VINCHY 52

บรรจุกล่องละ 3 ชิ้น จำนวน 12 กล่อง รวมทั้งสิ้น 36 ชิ้น

ถุงยางอนามัย 49

ถุงยางอนามัย VINCHY 49

บรรจุกล่องละ 100 ชิ้น

ถุงยางอนามัย

ถุงยางอนามัย VINCHY 52

บรรจุกล่องละ 100 ชิ้น